ปฏิทินแข่งขัน ISF
หมายเหตุ : คลิ๊ก ชื่อรายการ จะแสดงรายละเอียดและเงื่อนไขในการแข่งขัน
คลิ๊ก ชื่อสนาม จะแสดง แผนที่เดินทางไปสนามนั้นๆ
คลิ๊ก พาร์ จะแสดง สี/ระยะ หมุด ของผู้เล่นแต่ละคลาส ที่ใช้แข่งขัน
คลิ๊ก Pairing จะแสดง Pairing ของวันนั้น
รายการ วันที่ เริ่ม รายการ / เงื่อนไข การแข่งขัน สนาม พาร์ จัดกลุ่ม
68-01 อา 28 เมย 67 08:00 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2024 ไพร์ม กอล์ฟ 72 Pairing
68-02 อา 26 พค 67 08:00 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2024 ไพร์ม กอล์ฟ 72 Pairing
68-03 อา 23 มิย 67 08:00 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2024 ไพร์ม กอล์ฟ 72 Pairing
68-04 อา 28 กค 67 08:00 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2024 ไพร์ม กอล์ฟ 72 Pairing
68-05 อา 25 สค 67 08:00 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2024 ไพร์ม กอล์ฟ 72 Pairing
68-06 อา 29 กย 67 08:00 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2024 ไพร์ม กอล์ฟ 72 Pairing
68-07 อา 27 ตค 67 17:30 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2025 ไพร์ม กอล์ฟ 72 Pairing
68-08 อา 24 พย 67 14:00 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2025 ไพร์ม กอล์ฟ 72 Pairing
68-09 อา 22 ธค 67 10:30 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2025 ไพร์ม กอล์ฟ 72 Pairing
 
สหพันธ์กีฬาสากล ไอเอสเอฟ
557/67 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
มือถือ : 065 396 2969     Email : isfgolf@gmail.com