ปฏิทินแข่งขัน ISF
หมายเหตุ : คลิ๊ก ชื่อรายการ จะแสดงรายละเอียดและเงื่อนไขในการแข่งขัน
คลิ๊ก ชื่อสนาม จะแสดง แผนที่เดินทางไปสนามนั้นๆ
คลิ๊ก พาร์ จะแสดง สี/ระยะ หมุด ของผู้เล่นแต่ละคลาส ที่ใช้แข่งขัน
คลิ๊ก Pairing จะแสดง Pairing ของวันนั้น
รายการ วันที่ เริ่ม รายการ / เงื่อนไข การแข่งขัน สนาม พาร์ จัดกลุ่ม
64-09 อา 27 มิย 64 08:00 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ 72 Pairing
64-10 อา 25 กค 64 08:00 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ 72 Pairing
64-11 อา 22 สค 64 08:00 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ 72 Pairing
64-12 อา 26 กย 64 08:00 โซฟิสติเคท - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ 72 Pairing
 
สหพันธ์กีฬาสากล ไอเอสเอฟ
557/67 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
มือถือ : 065 396 2969     Email : isfgolf@gmail.com