2121

Class : E หญิง
ณิชนันทณ์ รติภูมิ
(เอวา)


Class : E ชาย
ธนกฤต เงินโสม
(ว่าน)


Class : D หญิง
เสาวนิตย์ เจริญสุขรุ่งเรือง
(หนูนิตย์)


Class : D ชาย
ณฐกร อุ่นวงศ์
(อาร์ตี้)


Class : C หญิง
เอมาอร มณีฤทธิ์
(เอม)


Class : C ชาย
ณฐโชค เจริญคมเมธา
(เปตอง)


Class : B หญิง
ชลลดา ร่วมใจ
(โอมิ)


Class : B ชาย
อติกันต์ วงษ์ประดิษฐ์
(อ๋อ)


Class : A หญิง
ณิชากมล เนตรตระกูลชัย
(ซี)


Class : A ชาย
ชินาธิป แก้วก่ำ
(โมจิโต้)

Sponsored By

น้องๆ ที่จะสมัครแข่งขัน กรุณาติดต่อ พี่แหม่ม 065 396 2969 หรือ Line Id: 065 396 2969 ได้เลย ...

ไอเอสเอฟ ขอขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ประกอบด้วย น้ำดื่มสิงห์ และ มิตรแท้ประกันภัย และผู้ร่วมสนับสนุน คือ บริษัท เอสเอสโทรฟี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ ผู้ให้การสนับสนุนรายล่าสุด เครื่องสำอางค์ Sophisticate ที่มีพี่แหม่มเป็นพรีเซนเตอร์ ค่ะ

การจัดอันดับคะแนนสะสม

การจัดอันดับคะแนนสะสมของแต่ละฤดูกาล จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึงเดือนกันยายน ของปีถัดไป โดยจะจัดให้มีการแข่งขันเดือนละครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 รายการ นับคะแนนดีที่สุด 9 ใน 12 รายการ เพื่อจัดอันดับคะแนนสะสม ซึ่งผู้ที่ทำคะแนนสะสมสูงสุด จะได้รับทุนสนับสนุนไปแข่งขันยังต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับสิทธิดังกล่าว ต้องเข้าร่วมแข่งขันเพื่อจัดอันดับไม่น้อยกว่า 8 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม จะประกาศให้ทราบ ต่อไป ...

การถอนตัวจากการแข่งขัน WD หรือ DQ

มีน้องๆ หลายคน ทำผิดกฎกอล์ฟจนถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน DQ ซึ่งมีผลต่อคะแนนสะสม ที่แต่ละคนจะได้รับ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการดังนี้


1. ข้อมูลการแข่งขัน จะบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ตลอด หากบันทึกเป็น DQ (disqualify) ดูจะรุนแรงไป จึงจะบันทึกเป็น WD (withdraw) ซึ่งหมายถึงผู้เล่นขอถอนตัวจากการแข่งขันแทน

2. ตามหลักการ ผู้ที่ถูก DQ จะไม่มีคะแนนให้ เนื่องจากถูกตัดสิทธิ์แข่งขัน แต่ถ้าบันทึกเป็น WD จะมีคะแนนให้ 5 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนสำหรับ การเข้าร่วมแข่งขันแทน เช่นเดียวกับผู้ที่มาแข่งขัน และถอนตัวก่อนจบการแข่งขัน

3. ใบประกาศ สำหรับผู้ที่ถูก DQ จะไม่ออกให้ เพราะถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว เช่นเดียวกับผู้ที่ถอนตัวทั่วไป ที่เล่นไม่ครบ

ทั้งนี้ ให้เริ่มตั้งแต่ รายการวันที่ 25 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ได้รับคะแนนสะสม มากกว่า 5 คะแนน ในรายการก่อนหน้าประกาศนี้เนื่องจากเหตุดังกล่าว ให้ยกประโยชน์ให้ และคงคะแนนสะสมไว้ตามเดิม


มารยาทในการเล่นกอล์ฟ

มารยาทการเล่นกอล์ฟ เป็น บทแรก ในหนังสือกฎกอล์ฟ ซึ่งใช้มานานกว่า 100 ปี แสดงว่า เราให้ความสำคัญกับมารยาท ก่อนฝีมือการเล่น หากผู้เล่นมีมารยาทไม่ดี แสดงกิริยาไม่เหมาะสม แม้ว่าจะเล่นเก่ง ก็ยากที่จะได้รับการยอมรับจากสังคม

อันที่จริงแล้ว มารยาทควรได้รับการอบรมในครอบครัวตั้งแต่เล็ก การใช้วาจาสุภาพ เคารพนบนอบต่อผู้ที่อาวุโสกว่า ปฏิบัติจนเป็นนิสัย ผู้ใหญ่ทุกคน ก็ให้ความเอ็นดู น่ารักและเป็นที่ชื่นชม มากกว่าเด็กที่ก้าวร้าว ใช้วาจาไม่สุภาพ มือแข็ง ไหว้ไม่เป็น จะหวังให้ผู้ใหญ่ชื่นชมได้อย่างไร

เมื่อเริ่มเข้าสู่วงการกอล์ฟ โปรผู้สอน ก็จะแนะนำเรื่องกฏกอล์ฟ และแน่นอน มารยาทในการเล่นกอล์ฟ มาเป็นอันดับแรก เด็กที่มีพื้นฐานเรื่องมารยาทดี จะเข้าใจและปรับตัวได้ทันที ส่วนเด็กที่มีปัญหา คงต้องใช้เวลาปรับตัว ไม้อ่อนย่อมดัดได้ง่ายกว่าปล่อยปะละเลยจนเติบใหญ่เป็นไม้แข็ง ซึ่งจะปรับได้ตัวยากแล้วต้องมาเสียใจภายหลัง

เมื่อพัฒนาฝีมือขึ้นมาในระดับแข่งขัน มารยาทที่ได้รับการอบรมมา ก็เริ่มนำมาใช้เป็นกิจจะลักษณะ น้องๆ ที่พื้นฐานดี ก็ได้รับการชื่นชม บางคนยังไม่คุ้นชิน ก็ต้องรับการตักเตือน จนกว่าจะปรับตัวได้ ... ดังที่เกริ่นมาตั้งแต่ต้น ไอเอสเอฟ ในฐานะผู้จัดการแข่งขัน ขอฝากข้อคิดไว้ว่า ผู้ปกครองต้องเป็นหลักในการอบรม โปรผู้สอน จะเสริมเรื่องมารยาทในการเล่นกอล์ฟให้ ส่วนผู้จัดการแข่งขัน ทำหน้าที่เพียงย้ำเตือนเรื่องมารยาท ซึ่งเข้าใจว่า ต้องได้รับการอบรมมาทั้ง 2 ระดับแรกแล้ว เราจะไม่เป็นผู้อบรมเสียเอง เพียงแต่เสริมในส่วนที่หลงลืมบางครั้ง หากทุกคน ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เราจะได้ประชากรกอล์ฟ ที่มีคุณภาพ และเป็นที่ชื่นชมตลอดไป ...

เมื่อกล่าวถึงมารยาท มีการกระทำบางอย่างระหว่างการแข่งขัน ที่มักจะพบเห็น เช่น การเดินเหยียบไลน์เพื่อนร่วมก๊วนบนกรีน การฟาดพัทเตอร์ทำให้กรีนเสียหาย การใช้เสียงดังในขณะที่เพื่อนกำลังใช้สมาธิในการเล่น การใช้วาจาไม่สุภาพ ฯลฯ ทั้งนี้ บางกรณี หมายรวมไปถึงผู้ชม หรือผู้ปกครองที่เดินตามบุตรหลานระหว่างการเล่นด้วย ก็เป็นเรื่องของมารยาท ซึ่งต้องได้รับการตักเตือน และหวังว่า คงจะได้รับการปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น ... หากปฏิบัติซ้ำ หรือไม่เชื่อฟังคำเตือนดังกล่าว คณะกรรมการ อาจพิจารณางดรับสมัครแข่งขัน หรือกรณีร้ายแรงที่สุด ถึงขั้นยกเลิกสมาชิกภาพ


รายการถัดไป 28 เมษายน 2567 เริ่ม : 08:00 น. สนาม ไพร์ม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ... จ้าสหพันธ์กีฬาสากล ไอเอสเอฟ
557/67 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
มือถือ : 065 396 2969     Email : isfgolf@gmail.com