ผลการแข่งขัน ISF
หมายเหตุ : คลิ๊ก Result จะแสดงผลการแข่งขันของแต่ละคลาส พร้อมแต้มหลุมต่อหลุม
ภาพในการแข่งขันทั้งหมด จะแสดงใน facebook (isfgolf) แทน เพื่อลดการทำงานของ Server
จากวันที 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ผลการแข่งขัน จะแสดงเป็นภาพ .jpg คลิ๊กขวา แล้ว download ไปใช้ได้เลย
รายการ วันที่ รายการแข่งขัน สนาม ผล
64-08 อา 23 พค 64 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ Result
64-07 อา 25 เมย 64 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ Result
64-06 อา 28 มีค 64 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ Result
64-05 อา 28 กพ 64 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ Result
64-04 อา 31 มค 64 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ Result
64-03 อา 27 ธค 63 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ Result
64-02 อา 22 พย 63 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ Result
64-01 อา 25 ตค 63 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ไพร์ม กอล์ฟ Result
63-08 อา 27 กย 63 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2020 ไพร์ม กอล์ฟ Result
63-07 อา 23 สค 63 โซฟิสติเคท - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2020 ไพร์ม กอล์ฟ Result
63-06 อา 26 กค 63 โซฟิสติเคท - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2020 สนามสุวรรณภูมิ (NE) Result
63-05 อา 23 กพ 63 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2020 ไพรม์ กอล์ฟ Result
63-04 อา 26 มค 63 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2020 ไพรม์ กอล์ฟ Result
63-03 อา 22 ธค 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2020 ไพรม์ กอล์ฟ Result
63-02 อา 17 พย 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2020 ไพรม์ กอล์ฟ Result
63-01 อา 27 ตค 62 เอสเอสโทรฟี่ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2020 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-24 อา 22 กย 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-23 อา 8 กย 62 ยุบรวมกับวันที่ 22 กย 2562 ไพรม์ กอล์ฟ Cancel
62-22 อา 25 สค 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-21 อา 11 สค 62 ยุบรวมกับวันที่ 25 สค 2562 ไพรม์ กอล์ฟ Cancel
62-20 อา 28 กค 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-19 อา 14 กค 62 ยุบรวมกับวันที่ 28 กค 2562 ไพรม์ กอล์ฟ Cancel
62-18 อา 23 มิย 62 ยุบรวมกับวันที่ 9 มิย. 2562 (ไปสิงคโปร์) ไพรม์ กอล์ฟ Cancel
62-17 อา 9 มิย 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-16 อา 26 พค 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-15 อา 12 พค 62 เพียว - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-14 อา 28 เมย 62 โซฟิสติเคท - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-13 อา 14 เมย 62 ยุบรวมกับวันที่ 28 เมย. 2562 (เทศกาลสงกรานต์) ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-12 อา 24 มีค 62 โซฟิสติเคท - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-11 อา 10 มีค 62 โซฟิสติเคท - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 อาทิตยา (FA) Result
62-10 อา 24 กพ 62 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-09 อา 10 กพ 62 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 อาทิตยา (FA) Result
62-08 อา 27 มค 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-07 อา 13 มค 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 อาทิตยา (FA) Result
62-06 อา 23 ธค 61 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-05 อา 9 ธค 61 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-04 อา 18 พย 61 เอสเอสโทรฟี่ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-03 อา 4 พย 61 เอสเอสโทรฟี่ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 อาทิตยา (FA) Result
62-02 อา 21 ตค 61 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-01 อา 7 ตค 61 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 อาทิตยา (MA) Result
สหพันธ์กีฬาสากล ไอเอสเอฟ
557/67 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
มือถือ : 065 396 2969     Email : isfgolf@gmail.com