รายชื่อทีมแข่งขัน
การแข่งขัีนกอล์ฟรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2554
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
วินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ
*** คลิ๊ก ชื่อทีม จะแสดง pairing ของสมาชิกในทีม แต่ละคน ***
ลำดับ รายการ รหัส ประเภท ชื่อทีมแข่งขัน ชื่อทีม
1 54001 111 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VIP กฟภ.VIP
2 54001 112 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ.
3 54001 121 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย VIP กฟผ.VIP
4 54001 122 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.
5 54001 131 1 การท่าเรือแห่งประเทศไทย VIP กทท.VIP
6 54001 132 2 การท่าเรือแห่งประเทศไทย กทท.
7 54001 141 1 โรงงานยาสูบ VIP รยส.VIP
8 54001 142 2 โรงงานยาสูบ รยส.
9 54001 151 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปตท.VIP
10 54001 152 2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปตท.
11 54001 161 1 บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย VIP บวท.VIP
12 54001 162 2 บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย บวท.
13 54001 171 1 บมจ. ทีโอที VIP ทีโอที.VIP
14 54001 172 2 บมจ. ทีโอที ทีโอที
15 54001 181 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย VIP กกท.VIP
16 54001 182 2 การกีฬาแห่งประเทศไทย กกท.
17 54001 191 1 บมจ. การบินไทย VIP บกท. VIP
18 54001 192 2 บมจ. การบินไทย บกท.
19 54001 201 1 บมจ. กสท. โทรคมนาคม VIP กสท.VIP
20 54001 202 2 บมจ. กสท. โทรคมนาคม กสท.
21 54001 211 1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร VIP ธกส.VIP
22 54001 212 2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส.
23 54001 221 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย VIP ร.ฟ.ท.VIP
24 54001 222 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย ร.ฟ.ท.
25 54001 231 1 บมจ. ท่าอากาศยานไทย VIP ทอท.VIP
26 54001 232 2 บมจ. ท่าอากาศยานไทย ทอท.
27 54001 241 1 การเคหะแห่งชาติ VIP กคช.VIP
28 54001 242 2 การเคหะแห่งชาติ กคช.
29 54001 251 1 ธนาคารออมสิน VIP ออมสิน VIP
30 54001 252 2 ธนาคารออมสิน ออมสิน
31 54001 261 1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) VIP KTB VIP
32 54001 262 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTB
33 54001 271 1 การประปานครหลวง VIP กปน.VIP
34 54001 272 2 การประปานครหลวง กปน.
35 54001 281 1 บมจ. ไปรษณีย์ไทย VIP ปณท.VIP
36 54001 282 2 บมจ. ไปรษณีย์ไทย ปณท.
37 54001 291 1 การประปาส่วนภูมิภาค VIP กปภ.VIP
38 54001 292 2 การประปาส่วนภูมิภาค กปภ.
39 54001 301 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ VIP ธอส.VIP
40 54001 302 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส.
41 54001 311 1 การไฟฟ้านครหลวง VIP กฟน.VIP
42 54001 312 2 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.
43 54001 321 1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย VIP ททท.VIP
44 54001 322 2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.
45 54001 331 1 บริษัท อสมท. จำกัด VIP อสมท.VIP
46 54001 332 2 บริษัท อสมท. จำกัด อสมท.
47 54001 341 1 บริษัท ขนส่ง จำกัด VIP บขส.VIP
48 54001 342 2 บริษัท ขนส่ง จำกัด บขส.
49 54001 351 1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย VIP กทพ.VIP
50 54001 352 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กทพ.
51 54001 361 1 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ VIP ธพว.VIP
52 54001 362 2 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ ธพว.
53 54001 371 1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล VIP สสร.VIP
54 54001 372 2 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สสร.
55 54001 381 1 การนิคมอุตสาหกรรมฯ VIP กนอ.VIP
56 54001 382 2 การนิคมอุตสาหกรรมฯ กนอ.
57 54001 391 1 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ทิพย.VIP
58 54001 392 2 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ทิพย.
59 54001 411 1 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย VIP ธอท.VIP
60 54001 412 2 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธอท.
61 54001 421 1 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ VIP ขสมก.VIP
62 54001 422 2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก.
63 54001 431 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย VIP รฟม.VIP
64 54001 432 2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม.
บริษัท เอส เอส โทรฟี่ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
557/67 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ / โทรสาร : 02 704 7830     มือถือ : 086 666 7556    086 555 7228     email : pongnatv@yahoo.com