รายการแข่งขัน
รายการ วันที่ เริ่ม รายการ / เงื่อนไข การแข่งขัน สนาม จัดกลุ่ม
54-001 พฤ 24 กพ 54 11:30 การแข่งขัีนกอล์ฟรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2554 วินเซอร์ฯ All / Team
หมายเหตุ : คลิ๊ก ชื่อรายการแข่งขัน เพื่อ download เงื่อนไขการแข่งขัน
คลิ๊ก All จะแสดง Pairing ทั้งสนาม (เยอะมาก !!!)
คลิ๊ก Team จะแสดง Paing ของผู้แข่งขันในทีม ใคร เล่น หลุมใด (ง่ายกว่า !!)
บริษัท เอส เอส โทรฟี่ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
557/67 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ / โทรสาร : 02 704 7830     มือถือ : 086 666 7556    086 555 7228     email : pongnatv@yahoo.com