เงื่อนไขในการแข่งขัน
สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2022
วันอาทิตย์ ที่ 24 กรกฎาคม 2565
สนาม ไพร์ม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
หัวข้อ รายละเอียด
วัตถุประสงค์: เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน สนใจในกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬากอล์ฟ
เพื่อฝึกฝนให้มีจิตใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
เพื่อสนับสนุนให้สนใจฝึกซ้อม และแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเล่น
เพื่อเสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดี ต่อสมาชิกในครอบครัว และเพื่อนฝูง
เพื่อการแข่งขันเพื่อชิงความเป็นเลิศของนักกอล์ฟเยาวชนในแต่ละรุ่นอายุ และเพื่อสะสมคะแนน สำหรับคัดตัวไปแข่งขันยังต่างประเทศ ตามโอกาสอันควรต่อไป
วันที่แข่งขัน: วันอาทิตย์ ที่ 24 กรกฎาคม 2565
เวลาเริ่มแข่งขัน: เริ่มตั้งแต่เวลา 11:30 น. เป็นต้นไป
โปรดตรวจสอบกับปฎิทินแข่งขัน เพื่อความแน่นอนอีกครั้ง
ผู้เข้าแข่งขันต้องไปลงทะเบียน ก่อนเวลาออกรอบของตนเอง ไม่น้อยกว่า 30 นาที
สำหรับ สมาชิกใหม่ ขอให้ไปลงทะเบียน ก่อนเวลาออกรอบ ไม่น้อยกว่า 45 นาที (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น) เพื่อดำเนินการเรื่องการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก่อนเล่น
รูปแบบการแข่งขัน: เป็นการแข่งขันแบบ สโตรกเพลย์ ไม่มีแต้มต่อ (Stroke Play Gross Score)
แข่งขัน 1 วัน รวม 18 หลุม พาร์ 72
ประเภทการแข่งขัน: การแข่งขัน จะแบ่งนักกอล์ฟตามเพศและ กลุ่มอายุ ดังนี้

คลาส A ชาย/หญิง อายุ 15 ปี ขึ้นไป
คลาส B ชาย/หญิง อายุ 13 - 14 ปี
คลาส C ชาย/หญิง อายุ 11 - 12 ปี
คลาส D ชาย/หญิง อายุ 9 - 10 ปี
คลาส E ชาย/หญิง อายุ 7 - 8 ปี

การแบ่งกลุ่มอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป (ขึ้นฤดูการแข่งขันใหม่) ไอเอสเอฟ จะใช้ วันเดือนปีเกิด เป็นเกณฑ์แบ่งกลุ่มอายุ (จากเดิมที่ใช้เฉพาะปีเกิดเท่านั้น)
ดังนั้น ตราบใดที่น้อง ยังมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำของคลาสถัดไป ก็ยังคงเล่นในคลาสเดิม
เช่น เมื่อคำนวนแล้ว อายุยังอยู่ที่ 10 ปี 11 เดือน 29 วัน ก็ยังเล่นคลาส ดี พอวันรุ่งขึ้น อายุครบ 11 ปี ก็เท่ากับ เกณฑ์ขั้นต่ำของ คลาส ซี น้องก็ต้องขึ้นไปเล่นใน คลาส ซี เป็นต้น
การแบ่งกลุ่มผู้เล่น ตามระดับฝีมือ : เนื่องจากความแตกต่างในระดับฝีมือของนักกอล์ฟทั่วไปมีมาก นักกอล์ฟบางคน ขยันฝึกซ้อม มีพรสวรรค์ทางกีฬา หรือเล่นมานาน จะพัฒนาฝีมือได้เร็วกว่า ดีกว่า และมีโอกาสชนะสูงกว่านักกอล์ฟที่เพิ่งเริ่มเล่น หรืออ่อนซ้อม จึงกำหนดให้แบ่งกลุ่มการแข่งขันตามระดับฝีมือ เป็น 2 กลุ่ม ในทุกคลาสที่กล่าวถึงข้างต้น ดังนี้
กลุ่มแรก คือ พรีเมียร์ชิพ Premiership สำหรับนักกอล์ฟฝีมือดี และได้รับถ้วยรางวัลแล้ว
กลุ่มที่สอง คือ แชมเปี้ยนชิพ Championship สำหรับสมาชิกใหม่ นักกอล์ฟมือใหม่ หรืออ่อนซ้อม และไม่เคยได้รับถ้วยรางวัล (ของไอเอสเอฟ) เลย
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน: นักกอล์ฟเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่มีสถานภาพเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น ถูกต้องตามข้อกำหนดของ R & A ว่าด้วยสถานะภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น
จำนวนผู้สมัคร: รับสมัครประมาณ 70 คน รวมทุกรุ่นอายุ (สมัครก่อน ได้รับการพิจารณาก่อน)
คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนจำนวนผู้เล่น ให้สอดคล้องกับเวลาที่จองได้
และ พิจารณารับสมัครจากระดับฝีมือการเล่น เพื่อป้องกันปัญหาการติดขัดในสนามโดยรวม
ค่าสมัครแข่งขัน: 1,900.00.- บาท (รวมค่ากรีนฟี ค่าแคดดี้ และของรางวัล) ยกเว้นค่าอาหาร
(กรุณาสมัครเป็นสมาชิก ให้เรียบร้อยก่อนแข่งขัน)
ค่าสมัครสมาชิก: ค่าสมัครสมาชิก 800.- บาท ต่อครอบครัว ต่อปี
การสมัครแข่งขัน: เนื่องจากสมาชิก ไอ เอส เอฟ มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การสมัครเข้าแข่งขันในสนามต่างๆ เต็มเร็วกว่าปกติ และมีผู้แจ้งความจำนง เกินจำนวนที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้สะดวกในการบริหารจัดการ จึงกำหนดวิธีการรับสมัคร ดังนี้

1. รับสมัครเฉพาะการแข่งขันครั้งต่อไป จนถึงวันศุกร์ก่อนวันแข่งขัน เท่านั้น ไม่รับสมัครล่วงหน้าหลายๆ รายการ

2. ไม่รับสมัครแบบอัตโนมัติ (ขอให้ใส่ชื่อทุกรายการ ตลอดทั้งปี) เพราะเป็นการกันที่คนอื่น และสมาชิกใหม่จะไม่มีโอกาสได้เล่น

3. สมัครก่อน ได้สิทธิก่อน (ในแต่ละรุ่นอายุ) หากมีผู้สมัครในรุ่นอายุหนึ่ง รุ่นอายุใด เกินจำนวนที่กำหนดไว้ ก็จะรับไว้พิจารณาเท่านั้น หากมีผู้สมัครคนใดถอนตัว จึงจะได้รับสิทธิตามลำดับ

4. การสมัครทาง line หรือ email หรือ SMS จะสะดวกที่สุด โดยขอให้การสมัครทางโทรศัพท์ เป็นทางเลือกสุดท้าย เนื่องจากผู้จัดไม่สะดวกรับสาย เพราะเดินทางบ่อย
หลังจากนั้น ให้หมั่นเข้าเยี่ยมชมที่ website หากมีชื่ออยู่ใน ตารางจัดกลุ่มแข่งขัน (Draw) แสดงว่า ได้รับสิทธิเข้าแข่งขันแล้ว หากไม่มีชื่อใหน Draw แสดงว่า รับไว้พิจารณาเท่านั้น เมื่อมีผู้สมัครคนใดถอนตัว จึงจะได้รับสิทธิตามลำดับ

5. คณะกรรมการฯ จะจัดกลุ่มแข่งขัน (Draw) ขึ้น website ทุกเย็น Draw ดังกล่าว เป็น Draw โดยคร่าวๆเท่านั้น เนื่องจากมีผู้สมัครเข้า หรือ ถอนตัวออก ตลอดเวลา Draw ที่ค่อนข้างแน่นอน คือ Draw ในคืนก่อนวันแข่งขัน และ Draw ที่เป็นทางการ คือ Draw ที่จะปิดบนกระดานวันแข่งขันเท่านั้น
หมั่นเยี่ยมชม website เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบทันที ที่มีการเปลี่ยนแปลง

6. การยืนยันสิทธิ จะแจ้งผ่าน email หรือ line เท่านั้น (หมั่นเช็ค email หรือ line ของท่านด้วย) สำหรับเวลาออกรอบ โปรดตรวจสอบจาก Draw ใน website (งดการแจ้งทางโทรศัพท์ เพื่อความกระชับในการดำเนินการ)
การถอนตัว: การถอนตัว ต้องแจ้งก่อนหรือภายในวันพฤหัสบดี ก่อนวันปิดรับสมัคร เพื่อจะได้มีเวลาติดต่อ และจัดสรรให้คนอื่นเล่นแทน
ผู้ที่ สมัครแล้ว ได้รับสิทธิแล้ว แต่ ไม่มาแข่ง และ ไม่แจ้งยกเลิกล่วงหน้า (No show) หรือมาแสดงตัว แต่ ไม่ลงทะเบียนแข่งขัน โดยไม่มีเหตุอันควร จะต้องชำระค่าเข้าแข่งขันตามปกติ หรือ อาจไม่รับสมัครใน 2 รายการถัดไป แล้วแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
หากยังปฎิบัติซ้ำอีก จะแจ้งยกเลิกสมาชิกภาพ
ปิดรับสมัคร: ภายในวันศุกร์ ก่อนวันแข่งขัน
กฎการแข่งขัน: ใช้กฎกอล์ฟของ R & A และกฎสนามฯ
การตัดสินกรณีทำแต้มเสมอกัน: ในการแข่งขันของแต่ละคลาส หากมีนักกอล์ฟทำแต้มเสมอกันในอันดับที่ 1 ให้นักกอล์ฟทุกคนที่ทำแต้มเสมอกันนั้น ทำการแข่งขันแบบแพ้คัดออก (Sudden Death Play-off) ณ หลุมที่คณะกรรมการฯ กำหนดจนกว่าปรากฎผลแพ้ชนะ
(หากมีเหตุทำให้ไม่สามารถทำการแข่งขันแบบแพ้คัดออกได้ คณะกรรมการฯ จะประกาศวิธีการตัดสินให้ทราบล่วงหน้า เป็นครั้งๆ ไป)

สำหรับนักกอล์ฟที่ทำแต้มเสมอกันในอันดับอื่น ให้เปรียบเทียบแต้มรวมของ
9 หลุมสุดท้าย (แต้มของหลุม 10 - หลุม 18)
6 หลุมสุดท้าย (แต้มของหลุม 13 - หลุม 18)
และ 3 หลุมสุดท้าย (แต้มของหลุม 16 - หลุม18)
ตามลำดับจนกว่าจะปรากฏผลแพ้ชนะ
หากยังคงเสมอกัน ให้เปรียบเทียบแต้มรวม Gross Score หลุมต่อหลุม ย้อนหลังจากหลุม 18 ไปจนถึงหลุม 1 จนกว่าจะปรากฎผลแพ้ชนะ

*** การประท้วงหรือการคัดค้านใดๆ ให้กระทำก่อนเริ่มพิธีมอบรางวัลเท่านั้น ***
*** คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ***
การเดินตามนักกอล์ฟ: อนุญาตให้เดินหรือขับรถกอล์ฟ ตามนักกอล์ฟ ในสนามแข่งขันได้ โดยทิ้งระยะห่างพอสมควร และไม่ขึ้นไปบริเวณรอบกรีน
ห้ามสอน ห้ามส่งเสียง หรือ แสดงกิริยาใดๆ ที่จะรบกวนสมาธิผู้เล่น
หากฝ่าฝืน จะเชิญขึ้นมานั่งคอยบนสโมสร !!
การใช้รถกอล์ฟ: นักกอล์ฟ คลาส อี ชายและ คลาส อี หญิง บังคับให้ใช้รถกอล์ฟ
นักกอล์ฟ คลาส ดี หญิง บังคับให้ใช้รถกอล์ฟ
นักกอล์ฟ ชาย ตั้งแต่ คลาส ดี ขึ้นไป ห้ามขึ้นรถกอล์ฟ
นักกอล์ฟ หญิง ตั้งแต่ คลาส ซี ขึ้นไป ห้ามขึ้นรถกอล์ฟ

รถกอล์ฟ ต้องวิ่งอยู่บนถนนเท่านั้น ห้ามขับลงไปในแฟร์เวย์
หากมีจำนวนรถกอล์ฟไม่เพียงพอ จะจัดสรรให้กับนักกอล์ฟที่ต้องใช้รถก่อน ถ้ามีเหลือ จึงจะจัดให้ผู้ปกครองของคลาสอื่นต่อไป
ถ้วยรางวัล: *** การประท้วงหรือการคัดค้านใดๆ ให้กระทำก่อนเริ่มพิธีมอบรางวัลเท่านั้น ***
*** ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ต้องต่ออายุสมาชิกให้เรียบร้อยก่อนการแข่งขัน ***
*** คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ***

คณะกรรมการฯ จัดให้มี ถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร ตามจำนวนผู้เล่นดังนี้

ถ้วยรางวัล ประเภท พรีเมียร์ชิพ (กลุ่มนักกอล์ฟฝีมือดี ได้รับถ้วยรางวัลมากครั้ง)
จำนวนผู้เล่นในคลาส 1 - 3 คน มี 1 รางวัล
จำนวนผู้เล่นในคลาส 4 - 5 คน มี 2 รางวัล
จำนวนผู้เล่นในคลาส 6 - 7 คน มี 3 รางวัล
จำนวนผู้เล่นในคลาส 8 - 9 คน มี 4 รางวัล
จำนวนผู้เล่นในคลาส ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป มี 5 รางวัล
(ประกาศนียบัตร จะออกให้ 5 อันดับแรก)

ถ้วยรางวัล ประเภท แชมเปี้ยนชิพ (กลุ่มนักกอล์ฟมือใหม่ หรืออ่อนซ้อม ยังไม่ได้รับถ้วยรางวัล)
ใช้เกณฑ์เดียวกับ ประเภท พรีเมียร์ชิพ เว้นแต่ว่า
น้องๆ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เฉพาะรางวัลชนะเลิศเท่านั้น) เมื่อได้รับรางวัล 2 ครั้งแล้ว จะต้องขยับขึ้นไปเล่นในกลุ่ม พรีเมียร์ชิพ ในการแข่งขันครั้งถัดไป
ส่วนรางวัลในลำดับถัดไป มอบให้เป็นกำลังใจเพื่อให้ขยันฝึกซ้อม แต่จะไม่ถูกนับเพื่อเลื่อนชั้น
คณะกรรมการสงวนสิทธิ ที่จะปรับเปลี่ยน จำนวนถ้วยรางวัล ตามความเหมาะสม
ประกาศนียบัตร: ประกาศนียบัตร จะออกให้แก่นักกอล์ฟใน 5 อันดับแรก ของแต่ละรุ่น
สมัครแข่งขัน หรือ สอบถามข้อมูล: ก่อนสอบถามข้อมูล กรุณาอ่านข้อมูลใน website ให้ครบถ้วนก่อน ถ้าไม่พบข้อมูลที่สงสัย หรือที่ต้องการสอบถาม กรุณาแจ้งด้วย จะได้เพิ่มเติมใน website เพื่อป้องกันการถามซ้ำในอนาคต

ฐิติพร สันติวิกรานนท์ (พี่แหม่ม)
พงศ์นาถ วัธนศักดิ์ (ลุงเป็ด)
กรุณาติดต่อ ระหว่าง 10:00 น. - 18:00 น. ในเวลาราชการ
สหพันธ์กีฬาสากล ไอเอสเอฟ
557/67 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
มือถือ : 065 396 2969     Email : isfgolf@gmail.com